FØLEREN

TRYGGE RELATIONER SÆTTER SPOR

Det er vigtigt for børn, at de kan udtrykke sig, og at de mødes med omsorg. Det har betydning for selvforståelsen, selvudviklingen og evnen til at skabe relationer til andre. Her og nu – og på sigt

Samtaler med børn om deres inderste oplevelser kommer imidlertid ikke altid af sig selv. Her er der brug for tryghedsskabende voksne, der prioriterer kontakten og tager ansvar for samspillet  – også når barnets verden vakler midt i en travl hverdag

Føleren samtaleværktøj til relationsarbejde

FØLEREN ER TIL BØRNENE OG JER

For barnet er Føleren en forlænget arm i forhold til at udtrykke sig – også når ordforrådet ikke er så stort. 

Med Føleren ved hånden bliver det lettere for barnet at blive bevidst om både egne og andres følelser.

For voksne giver dette fl ere muligheder for at møde barnet i oplevelsen og få en dybere forståelse af årsagerne bag adfærden. Det gør det lettere at hjælpe barnet videre

  HVORDAN KAN FØLEREN BRUGES?

  • Spontant, i planlagte aktiviteter - med et eller fl ere børn
  • Indenfor eller udenfor. Den passer lige i lommen og tåler både vind og vejr – og rengøring bagefter
  • På de voksnes eller på børnenes initiativ under leg, i konfl iktsituationer, til dialogisk læsning, kreative aktiviteter eller til at indhente børnenes perspektiver. Kun børn og voksnes fantasi sætter grænsen

  FØLER-PAKKEN

  • 15 Følere (ekstra kan tilkøbes)
  • Inspirationshæfte med faglig inspiration og konkrete ideer til at bruge dem i hverdagen

  Bestilling

  Send en mail til hej@relate.nu.
  Skriv hvor mange sæt eller hvor mange Følere du ønsker og vi sender dig et tilbud :)