Relationsvejen - bog og model

Relationsvejen

Hvorfor læse 'Relationsvejen'?

Følgevirkningerne af barnets grunderfaringer i relation til de voksne derhjemme, i dagtilbuddet, skolen eller andre steder er mange - og strækker sig langt. Trygge børn leger og lærer bedst, og børns trivsel er i høj grad betinget af de relationer de oplever at være en del af.
Når voksne arbejder bevidst med deres rolle i relationen til barnet ud fra en anerkendende tilgang og med udgangspunkt i tryg tilknytning, er det altså ikke kun en investering i det gode børneliv her og nu – det vil trække tråde langt ind i voksenlivet.
 
Når man står i situationen med det enkelte barn eller børnegruppen, kan man dog let komme til at glemme de omfattende teorier og mere eller mindre gode råd, man har samlet sammen i tidens løb. Derfor kan vi voksne – både forældre og fagprofessionelle – til tider komme til at trække på egne, mindre hensigtsmæssige grunderfaringer. Erfaringer, der dels stammer fra en tid med et andet børnesyn, men også en tid med mindre viden om børns trivsel og udvikling.

'Relationsvejen' er vores bud på, hvordan teorierne om det anerkendende, ligeværdige møde med barnet - ud fra et nutidigt børnesyn - kan formidles.

Vi har taget al den gode forskning der er lavet på området og kogt det ned til noget der er praktisk anvendeligt - også i en travl hverdag.

I al sin enkelthed en fagbog, man har lyst til at læse – og som kan huskes, når man står derude i virkeligheden.

’Relationsvejen’ skrives med afsæt i tilknytningsteorien, relations-psykologien og den anerkendende tilgang. Derudover er hele bogen skrevet med afsæt i, at:

 • Alle gør det så godt de kan – både børn og voksne
 • Et fokus på processen er bedre end et fokus på målet
 • Alle er lige meget værd
 • Børn gerne vil samarbejde
 • Den voksne har ansvaret for relationens kvalitet
 • Børns adfærd er en invitation til at blive forstået
 • Alle følelser er ægte for den, der føler dem
 • Det er relationen og ikke barnet, der skal ændres

Målgruppe

Barnets fremtid starter med dets voksne. Dem, der er helt tæt på børnene. Bogen henvender sig således til de voksne mennesker, der ønsker at bidrage til børns udvikling og mentale sundhed i dette møde. Dette inkluderer både fagpersoner og ikke-fagpersoner: pædagogen, forælderen, læreren, sportstræneren, fritidspædagogen, den studerende på professionshøjskolerne m.fl.

Modellen

Relationsvejen er skrevet på baggrund af modellen af samme navn. Denne model tilbyder de voksne en viden om - men også en forenkling af kompleksiteten af - den teoretiske baggrundsviden, som en måde at tænke og handle på.

'Relationsvejen' er ikke ikke en metode eller manual, men et menneskesyn i praksis. En livsholdning, som kan anvendes både af den enkelte eller i gruppen - som et pejlemærke. Både i hjemmet, i den konkrete pædagogiske praksis og i udarbejdelsen af institutionens værdigrundlag. På den måde kan modellen danne grundlag for et fælles sprog mellem børnenes voksne. Det gør det lettere i hverdagens praksis sammen at fastholde et nødvendigt fokus på tilknytningen og den omsorgsfulde relation til barnet.

Relationsvejen bidrager til:

 • en positiv, faglig udvikling og styrke relationskompetencen hos både fagpersoner og ikke-fagpersoner, der er sammen med og samarbejder om børn
 • at styrke trivslen, fagligheden og samarbejdet mellem voksne gennem et fælles sprog – både privat, professionelt og tværprofessionelt
 • at øge både børn og voksnes trivsel
 • tilbyde voksne redskaber til at give børnene flere muligheder for at føle sig set, hørt og forstået
 • at fremme den ligeværdige og anerkendende relation mellem børn og voksne
 • at gøre det mere nærliggende for voksne at inddrage børnenes perspektiv